ข้อควรเช็คก่อนซื้อคอนโด

สำหรับคนที่ต้องการซื้อคอนโดแล้ว ย่อมต้องหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เพราะการตัดสินใจเลือกคอนโดนั้นต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง อย่างที่เรานำ 5 ข้อควรเช็คก่อนซื้อคอนโดมาแนะนำกันค่ะ

1. โฉนดที่ดิน
ถ้าว่ากันตามกฎหมายผู้จะขายต้องเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของอาคารชุดที่จะขาย โดยที่ดินอาจติดจำนองอยู่ที่สถาบันการเงินก็ได้ ดังนั้นโครงการที่เพียงวางเงินมัดจำที่ดินและมีแบบอาคารคร่าวๆ แล้วเอาโครงการมาขาย โดยหวังจะเอาเงินดาวน์จากลูกค้าไปเป็นค่าซื้อที่ดินถ้าอยู่ห่างๆ ได้ก็จะดี

2. ทรัพย์ส่วนกลาง
ในการซื้อขายนอกจากจะตกลงกันเรื่องห้องชุดแล้ว ยังต้องตกลงเรื่องทรัพย์ส่วนกลางด้วยว่ามีอะไรบ้าง เช่น ที่ดินที่ตั้งโครงการ ถนนทางเข้าออก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการจะต้องนำไปจดทะเบียนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งปกติมักระบุเป็นเอกสารแนบท้ายกับสัญญา หรือบางทีพวกภาพโฆษณาที่มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เหมือนกัน

3. กำหนดเวลาสร้างเสร็จ
โครงการต้องบอกและระบุให้ชัดเจนว่าจะสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ได้เมื่อไหร่ วันไหน เดือนอะไร พ.ศ.อะไร เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่ทราบว่าโครงการสร้างช้าหรือว่าผิดนัดโอนหรือเปล่า

4. เงื่อนไขการโอนสิทธิ
กรณีที่ผู้ซื้อจะขายดาวน์ให้กับผู้อื่นหากว่ากันตามกฎหมายแล้ว ถ้าลูกค้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการแล้วจะขายดาวน์และขอเปลี่ยนสัญญา โครงการจะไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากลูกค้า

5. สเปควัสดุและอุปกรณ์
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้การสร้างหรือตกแต่งห้องชุดต้องเป็นไปตามแบบแปลน ชนิด ขนาด ประเภทและคุณภาพตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และที่สำคัญต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ฉะนั้นเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าจะรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเสร็จเรียบร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : home.co.th